Categories
News

การจัดฟันเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่

การจัดฟันเด็ก แก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ผิดปกติได้หรือไม่ พฤติกรรมการดูดนิ้วของลูกน้อย ถือเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเอง หรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง ซึ่งถือว่าเป้นเรื่องปกติ พฤติกรรมดังกล่าว สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

จัดฟันบางนา: เด็กควรใช้ไหมขัดฟัน เมื่ออายุเท่าไหร่ ?

จัดฟันบางนา: เด็กควรใช้ไหมขัดฟัน เมื่ออายุเท่าไหร่ ? หลายคนเกิดความสงสัยว่า ไหมขัดฟันนั้นเด็กสามารถใช้ได้หรือไม่ ต้องบอกก่อนว่าไหมขัดฟันนั้นมีประโยชน์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพฟัน ไหมขัดฟันจะช่วยทำความสะอาดบริเวณซอกฟันที่ขนแปรงสีฟันเข้าไปทำความสะอาดไม่ถึง ทำให้ป้องกันการเกิดฟันผุ การใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำอย่างถูกต้องจะช่วยลดฟันผุที่ซอกฟันได้

Categories
News

เครื่องมือ invisalign ทำงานยังไง

เครื่องมือ invisalign ทำงานยังไง เครื่องมือ จัดแบบฟันใส Invisalign เป็นเครื่องมือจัดฟันแบบใสที่ถอดได้ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ innovation ของเครื่องมือแบบถอดได้ ที่เรียกว่า SmartTrack technology ที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถคืนรูปเดิมได้ (shape memory) แม้จะมีฟันที่ซ้อนเกมาก

Categories
News

จุดเด่น ! การจัดฟันแบบใส Invisalign

จุดเด่น ! การจัดฟันแบบใส Invisalign การจัดฟันแบบใส Invisalign เป็นการจัดฟันอีกรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และการจัดฟันแบบใส Invisalign ก็มีอยู่หลายประเภท ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้เข้ารับการรักษาและดุลยพินิจของทันตแพทย์ด้วยว่าจะทำการรักษาในรูปแบบใด ให้เหมาะสมกับช่องปากของคนไข้มากที่สุด