Categories
Travel news

ล่องเรือกระด้งหมู่บ้านกั๊มทานเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฮอยอัน

ฮอยอันไม่ได้มีเพียงเมืองโบราณสวยๆให้เดินเล่นเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ที่ควรต้องไปลองดูสักครั้ง เรือที่มีลักษณะทรงกลมคล้ายกระด้งนี้ความพิเศษของเรือกระด้งเป็นเรือที่เกิดจากการสานไม้ไผ่เข้าด้วยกันเป็นรูปทรงกลม แล้วใช้น้ำมันสนเคลือบตัวเรือทั้งลำเพื่อกันน้ำเข้า ซึ่งสาเหตุที่เรือมีลักษณะกลมแบบนี้ เพราะในสมัยก่อนได้ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ในการขนถ่ายสินค้าจากเรือลำใหญ่

มาสู่ชายฝั่งได้สะดวก เห็นเรือลำเล็กๆ แบบนี้ เค้าว่ากันว่าสามารถรับน้ำหนักได้มากเป็นตันเลยทีเดียว นอกจากประโยชน์ในเรื่องการขนถ่ายสินค้า ยังใช้สำหรับออกทะเลทำประมง อีกเหตุผลสำคัญคือ สมัยก่อนนั้นเวียดนามปกครองโดยฝรั่งเศสและต้องเสียภาษีเรือแพง จึงดัดแปลงให้กลายเป็นเรือกระด้งที่ไม่ได้มีลักษณะเหมือนเรือทั่วไป เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียภาษีเรือนั่นเอง ตัวเรือทรงกลมแบบนี้ บังคับยากมากๆ ถ้าเราพายเองเป็นได้หมุนวนไม่รู้ทิศแน่ๆ แต่ชาวเวียดนามเค้าพายเรือกันอย่างคล่องแคล่วมาก จึงทำให้เรือกระด้งเป็นจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองฮอยอันและของประเทศเวียดนามไปแล้ว เราสามารถไปล่องเรือกระด้งแบบนี้ได้ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน เมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ซึ่งที่นี่กลายเป็นจุดสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเรือสามารถนั่งได้ 3 คน พายไม่เป็นไม่ต้องห่วงเพราะมีคนช่วยพายเรือให้ พาเราลัดเลาะไปตามแม่น้ำ ชมบรรยากาศของป่าชายเลน พร้อมกับตื่นเต้นไปกับการล่องเรือที่เป็นประสบการณ์แปลกใหม่ ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 40 นาที