Categories
News

รถรับจ้าง ปรับตัวบริการ ราคา คนยก อย่างไรในยุค 4.0 ตรวจเช็คได้

รถรับจ้าง ปรับตัวบริการ ราคา คนยก อย่างไรในยุค 4.0 ตรวจเช็คได้ ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริการ รถรับจ้างขนของ ของ ทีมงานขนส่ง ผู้ให้บริการรถรับจ้าง ขนย้ายของทุกชนิดไม่ว่างานรับจ้างย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ย้ายห้องพัก ย้ายสำนักงาน ย้ายหอ และขนย้ายสินค้าทั่วไปตามที่ลูกค้าต้องการ

เรามี รถกระบะรับจ้าง รถสี่ล้อรับจ้างขนาดใหญ่ รถ6ล้อรับจ้าง รถหกล้อรับจ้างขนของ รถเฮี๊ยบรับจ้าง รถสิบล้อรับจ้างขนย้าย รถเทรลเลอร์รับจ้าง การปรับตัวของเราให้รับกับธุรกิจงานบริการอย่าง รถรับจ้างขนของ นั้นเมื่อในปัจจุบันเทคโนโลยีในยุค 4.0 ที่เข้ามามีบทบาทต่อคนทั่วโลก ทำให้การดำเนินวิถีชีวิตของคนในสังคมจากยุคดั้งเดิมก้าวเข้าสู่สังคมในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต้องก้าวให้ทันกับโลกเทคโนโลยีสมัยใหม่ หากจะกล่าวถึงในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจด้านการขนส่งสินค้า และ ธุรกิจโลจิสติกส์ ได้มีการเติบโตเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจาก การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ หรือ E-Commerce ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการขายสินค้าแบบเดิมที่มีหน้าร้าน สู่การซื้อขายสินค้าและชำระเงินผ่านเทคโนโลยีในโลกของออนไลน์มากขึ้น ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโลจิสติกส์แต่อย่างใด ธุรกิจดังกล่าวกลับมีแนวโน้มเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และนอกจากสาเหตุจากการเติบโตของธุรกิจออนไลน์แล้ว ยังมีสาเหตุจากการลงทุนของภาครัฐ ที่ได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยว และ ภาคการส่งออกที่กำลังเริ่มฟื้นตัว จึงส่งผลให้ธุรกิจโลจิสติกส์ มีการเติบโตขึ้นตามไปด้วย เราจึงต้องมีการให้บริการที่ดีและครอบคลุมมากที่สุด การรับจ้างขนของจึงต้องดีและรวดเร็ว มีมาตรฐาน และมีช่องทางการติดต่อที่ง่าย

หากเปรียบเทียบดูปี 2561 ได้มีมูลค่าเติบโตขึ้นมา 8 % จากปี 2560 มูลค่าตลาดดังกล่าวส่งผลทำให้ รถรับจ้างขนของ กลายเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce ที่ต้องอาศัยการขนส่งสินค้าเป็นหลัก ยิ่งการซื้อขายบนโลกออนไลน์ขยายตัวมากขึ้น การใช้บริการรถขนส่งสินค้าจะมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้มีผู้ประกอบการ รถรับจ้าง เกิดขึ้นใหม่มากมาย เพื่อเข้ามาแข่งขันและแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดจากผู้ให้บริการรายเดิม ซึ่งขนส่ง เรามีคู่แข่งมากมายที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจดังกล่าว ทำให้เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีความเป็นมืออาชีพด้านบริการให้มากที่สุด ตอบโจทย์ลูกค้าทุกรายที่สนใจใช้ รถรับจ้างขนย้ายของ

อีกด้านหนึ่งนั่นคือการเข้ามาของ Alibaba Group ซึ่งถือว่าเป็นบริษัท E-Commerce ขนาดใหญ่ของประเทศจีน ซึ่งได้ทำการลงนามกับรัฐบาลไทย ด้วยงบประมาณลงทุนกว่า 11,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 4 โครงการใหญ่ ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ ประกอบไปด้วย Digital platform ศูนย์กระจายสินค้า การลงทุนด้านไอที ระบบอัตโนมัติ และหุ่นยนต์ที่เปิดให้ผู้ประกอบการ SME ไทยได้เข้าไปร่วม และยังถือว่าเป็นโครงการรัฐบาลที่ได้เตรียมความพร้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านคมนาคม และ อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจ รถรับจ้าง มีความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้าน กฎระเบียบ กฎหมาย และการให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี ที่จะช่วยดึงดูดนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นการเพิ่มอุปสงค์ในการขนส่งสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ EEC กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆให้มีการเติบโต พร้อมกับทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างไทย-จีน การกระจายสินค้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน(CLMV) และไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำให้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์อันดับ 1 ในภูมิภาคนี้ในอนาคต แต่ความท้าทายของผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าและ รถรับจ้างขนของ ทุกประเภทอย่าง รถรับจ้างขนย้ายของ รถกระบะรับจ้าง รถหกล้อรับจ้าง รถสิบล้อรับจ้าง รถเฮี๊ยบรับจ้าง รถเทรลเลอร์รับจ้าง รถรับจ้างย้ายบ้าน เป็นต้นเราต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นบริการรถรับจ้างขนย้ายของกับเรามาโดยตลอด และสำหรับผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการงานอย่าง ขนย้ายของ ย้ายห้อง ย้ายคอนโด ขนย้ายสินค้าโรงงาน ขนย้ายบ้าน สินค้าอุปโภคบริโภค ขนย้ายสินค้าทางการเกษตร ย้ายเฟอร์นิเจอร์ ย้ายเครื่องจักรโรงงาน ทำให้ในยุค4.0 นั่นต้องมีการปรับตัวเข้าหาสภาพการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอล การลดต้นทุนในการทำงาน การบริการที่เป็นมาตรฐานและคุณภาพ พร้อมกับพัฒนาตนเองให้มีคุณค่าอยู่เสมอ จะทำให้ผู้ประกอบการอย่าง ขนส่ง ผู้ให้บริการ รับจ้างขนของ ด้วย รถขนของ ที่มากมายในราคาที่คุ้มค่า ไม่แพง รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ได้ในสภาวะการแข่งขันที่สูงในปัจจุบัน