Categories
News

จัดฟันบางนา: ฟันชุดแรกของลูก สำคัญกว่าที่คิด พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม

จัดฟันบางนา: ฟันชุดแรกของลูก สำคัญกว่าที่คิด พ่อแม่ไม่ควรมองข้าม ในเรื่องของสุขภาพช่องปากและฟัน ถือว่าเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะต้องดูแลตั้งแต่ลูกยังเด็ก หรือในช่วงที่เด็กเริ่มมีฟันน้ำนมงอกออกมา เมื่อฟันน้ำนมขึ้นเด็กอาจมีอาการเจ็บปวดบริเวณเหงือกได้ เด็กแต่ละคนจะมีการขึ้นของฟันในเวลาที่ต่างกันตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นกระบวนการทางพันธุกรรมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้จากเปลี่ยนแปลงของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้ปกครองควรพาลูกไปพบทันตแพทย์ตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกขึ้น ถึงแม้วาจะยังไม่มีฟันให้ตรวจมากนัก แต่ทันตแพทย์จะให้คแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการและการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับบรรยากาศในห้องฟันให้แก่ลูกด้วย เพราะการที่พ่อแม่ปลูกฝังให้เด็กมีทัศนคติที่ดีตั้งแต่เด็ก ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะสงเสริมพัฒนาการของฟันน้ำนมและฟันแท้ เพื่อให้เด็กปราศจากฟันผุ การดูแลดังกล่าวส่งผลพัฒนาการของขากรรไกรของเด็กเพื่อนำไปสู่ความสมดุลของการบดเคี้ยวอาหาร รวมถึงส่งผลให้เกิดความสวยงามและฟันที่เรียงเป็นระเบียบขณะยิ้มด้วย ดังนั้น สุขภาพช่องปากและฟันของเด็ก จึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ เพราะเป็นสุขอนามัยเบื้องต้นที่เด็กจะต้องดูแลไปตลอดชีวิต ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะยังมีความเชื่อที่ผิดๆก็คือ มองว่า ฟันน้ำนมของเด็กไม่มีความสำคัญ อาจจะทำให้มองข้ามในเรื่องของฟันชุดแรกของเด็ก ซึ่งฟันชุดแรกของเด็กนั้น ล้วนส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพฟันของเด็กในอนาคต

วันนี้ทางคลินิกของเรา จะมาพูดถึงฟันชุดแรกของเด็ก ที่มีความสำคัญมาก และพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรมองข้าม ฟันชุดแรกของเด็ก หรือที่เราเรียกว่า ฟันน้ำนมถือได้ว่าเป็นฟันที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าฟันแท้เลย โดยหน้าที่ของฟันน้ำนมไม่ได้มีเพียงแค่บดเคี้ยวอาหารหรือมีไว้เพื่อความสวยงาม แต่ฟันน้ำนมมีความสัมพันธ์กับฟันแท้อย่างมาก ซึ่งหากฟันน้ำนมหลุดก่อนเวลาอันควร จะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมามากมาย เช่น หากฟันน้ำนมลูกผุ โยก หรือหลุดเร็วเกินไป

จะทำให้ฟันซี่ข้างเคียงล้มหรือเลื่อนเข้ามาแทนที่ช่องว่างนั้น ส่งผลต่อฟันแท้ที่จะขึ้นใหม่อาจเกิดปัญหาฟันซ้อนเก ฟันคุดได้ ซึ่งถ้าหากปล่อยทิ้งไว้นานๆ อาจจะทำให้แก้ไขได้ยากและซับซ้อน นอกจากนี้ พฤติกรรมของเด็กเองยังส่งผลต่อการเรียงตัวของฟันด้วย เช่น พฤติกรรมการติดดูดนิ้ว การหายใจทางปาก พฤติกรรมการดูดขวดนมเกินกว่าอายุ 4 ขวบ พฤติกรรมการยื่นคางเพื่อช่วยเคี้ยวอาหาร ทั้งหมดล้วนทำให้เกิดปัญหาต่อโครงสร้างของฟันแท้ที่กำลังจขึ้นในอนาคต

และเมื่อเด็กเกิดปัญหาดังกล่าวและไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะส่งผลทางด้านจิตใจ ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ มีปัญหาในการเรียนรู้การใช้ภาษา การออกเสียง ทำให้เสียบุคลิกภาพ เรียกได้ว่าปัญหาเรื่องฟันน้ำนม ส่งผลเสียและบั่นทอนพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้มากกว่าที่ผู้ใหญ่คิด ดังนั้น พ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรที่ละเลยในการดูแลฟันของลูกน้อย เพื่อที่จะได้ป้องกันการเกิดปัญหาฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือถ้าหากเด็กมีปัญหาเรื่องของฟัน พ่อแม่ผู้ปกครองควรที่จะพาเด็กเข้ารับการจัดฟันในเด็ก เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะลุกลามไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม หากใครสนใจพาบุตรหลานของท่านเข้ารับการจัดฟันในเด็ก ก็สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่คลินิก เพราะทางเรามีทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน มีความเชี่ยวชาญในด้านทันตกรรมในเด็ก จึงสามารถให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้องมากที่สุด จึงมั่นใจได้ว่า หากเข้ารับกบริการจากทางคลินิก ลูกของคุณจะมีฟันที่สวยงาม มีสุขภาพช่องปากและหันที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน